دومینیکا

دومینیکا جزیره ای است که در حوزه ی کارائیب واقع شده است. این کشور جزیره ای با توجه به طبیعت بکر و بی نظیری که دارد بین گردشگران و ماجراجویان بسیار محبوب است.
دومین دریاچه آبگرم جهان که دریاچه جوشان نامیده میشود دراین کشور قرار دارد.
مساحت کشور  ۷۵۰ کیلومتر مربع است و مطابق با آمار سرشماری که در سال ۲۰۱۶ انجام شده است
این کشور حدود ۷۳ هزارنفر جمعیت دارا بوده است.
همسایگان جزیره دومینیکا جزایر گوادلوپ و مارتینیک هستند که جزیره ی گوادلوپ در شمال و جزیره مارتینیک
در جنوب دومینیکا قرار دارد.
مختصری از تاریخ  :
کریستف کلمب در سال 0947 کشور دومینیکا را در سفر دومش کشف کرد. این سرزمین در اختیار بومیان سرخ
پوست کارائیبی بو که از نسل بومیان آراواک نیز بودند.
جمعیت کشور از نسل بردگانی است که در قرن 01 میالدی به دومینیکا برده شدند.
در زبان التین کلمه ی دومینیکا به معنی روز یکشنبه است ، چون کریستف کلمب در روز یکشنبه جزیره را کشف کرد نام جزیره را نیز یکشنبه گذاشت که همان دومینیکا به زبان التین است.
در قرن ۱۷ میلادی فرانسه از وجود این جزیره زیبا و دست نخورده مطلع شد و وارد این کشور شد و از آنجایی که انگلستان هم قصد ورود به این طبیعت دست نخورده را داشت ، انگلستان و فرانسه باهم توافق کردند تا از پتانسیل این منطقه به طور مشترک بهره برداری کنند. سلطه و بهره برداری فرانسه تا قرن ۱۹ ادامه داشت و کم کم انگلستان در سال ۱۸۰۵ به طور کامل استعمار این کشور را به دست گرفت. در طی این سال ها گروه ای زیادی از انگلستان آمده و صادرات شکر و قهوه و غالت را به کشورهای اروپایی آغاز کردند.
دومینیکا زمانی مستعمره فرانسه بود به آن دومینیکای فرانسه هم می گویند و به دلیل اینکه مستعمره انگلستان هم بوده امروزه جز کشورهای مشترک المنافع است.

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. دومینیکا
فهرست