phoneenvelopphone

قیمت‌های بازنگری شده محصولات نفتی در دومینیکا

timer1 دقیقه

  وزارت امور خارجه دومینیکا، بازرگانی بین‌المللی، تجارت و انرژی دومینیکا قیمت‌های بازنگری شده محصولات نفتی را اعلام کردند. 

  طبق گفته‌هایشان قیمت‌های جدید بنزین از دوشنبه ۶ سپتامبر ۲۰۲۳ اعمال خواهند شد.

  جزئیات کامل قیمت‌های بازنگری شده محصولات نفتی در دومینیکا به شرح زیر است:

  بنزین:

  • قیمت عمده فروشی بنزین در دومینیکا 16.37 دلار برای هر گالن است.

  • قیمت خرده فروشی بنزین در دومینیکا 17.07 دلار برای هر گالن است.

  قیمت‌های دیزل با میزان گوگرد بالا (HSD):

  • قیمت عمده فروشی دیزل 13.92 دلار برای هر گالن است.

  • قیمت خرده فروشی دیزل برای شهروندان دومینیکا 14.57 دلار برای هر گالن است.

  قیمت‌های دیزل با میزان گوگرد کم (ULSD):

  • قیمت عمده فروشی دیزل کم گوگرد برای شهروندان دومینیکا 14.79 دلار برای هر گالن است.

  • قیمت خرده فروشی دیزل کم گوگرد برای شهروندان دومینیکا 15.44 دلار برای هر گالن است.

  نفت سفید:

  • قیمت نفت سفید در معیار عمده فروشی 12.50 دلار برای هر گالن است.

  • قیمت نفت سفید در معیار خرده فروشی 12.98 دلار برای هر گالن است.

   

  طبق گزارشی دیگر قیمت‌های محصولات نفتی از قیمت‌های بازنگری شده اعلام شد و در آوریل 2023 افزایش یافت. 

  طبق آمار آوریل 2023، قیمت عمده فروشی بنزین 15.33 دلار برای هر گالن بود، که اکنون به 16.37 دلار برای هر گالن افزایش یافته است.

  از سوی دیگر، قیمت خرده فروشی بنزین 16.03 دلار برای هر گالن بود، که اکنون به 17.07 دلار برای هر گالن افزایش یافته است.

  علاوه بر این، قیمت‌های دیزل و نفت سفید نیز افزایش یافته‌اند. 

  قیمت عمده فروشی دیزل با مقدار بالای گوگرد در آوریل ۱۲.۸۸ دلار برای هر گالن بود، در حالی که قیمت خرده فروشی آن ۱۳.۵۳ دلار برای هر گالن بود.

  همچنین، قیمت عمده فروشی دیزل با مقدار کم گوگرد در آوریل ۱۳.۷۷ دلار برای هر گالن بود، در حالی که قیمت خرده فروشی آن ۱۴.۴۲ دلار برای هر گالن بود.

  قیمت نفت سفید (عمده فروشی) در آوریل ۱۱.۴۷ دلار برای هر گالن بود، در حالی که قیمت خرده فروشی آن در آوریل ۱۱.۹۵ دلار برای هر گالن بود.