phoneenvelopphone

نخست وزیر دومینیکا تعهد خود را نسبت به اجرای اصلاحیه قوانین انتخاباتی اعلام کرد.

آخرین اخبار

آخرین اخبار

dominica

دومینیکا

پاسپورت

مشاهده بیشتر

پر طرف دارترین اخبار

    در اولین جلسه تشکیل مجلس یازدهم، روزولت اسکریت، نخست وزیر دومینیکا اعلام کرد نسبت به پیشبرد  روند سمت نوسازی انتخاباتی در دومینیکا خود را متعهد می‌داند. او بیانیه زیر را در صحن مجلس قرائت کرد:

    «من به پارلمان و همچنین مردم دومینیکا تعهد می‌دهم که اصلاح قوانین انتخاباتی دومینیکا موضوعی است که می‌خواهم یک بار برای همیشه در کشور ما حل شود. من مایلم تا فروردین ماه برای تصویب این قانون به مجلس بیایم تا بلافاصله پس از انجام اصلاحات، روند اجرای آن آغاز شود