دومینیکا پاسپورت

فرصت طلایی دریافت تابعیت دومینیکا با شرکت شریف تریپ

اختصاص کامیون‌های جدید برای جمع آوری‌های زباله‌ها در دومینیکا

دولت دومینیکا گام دیگری برای بهبود مدیریت پسماند جامد در سراسر کشور برداشته است. کامیون‌های جدیدی از طرف اداره ملی مجوز (NAO) در اختیار وزارت محیط زیست دومینیکا قرار گرفته است تا به طور روزانه زباله‌ها را از سطح شهر جمع آوری کنند.

پیش از این، شرکت مدیریت پسماند جامد دومینیکا (DSWMC) اعلام کرده بود که قرار است در ماه فوریه یک اقدام اساسی در جهت بهبود نظافت در شهر روزو انجام دهد.

 

S H A R I F T R I P

مشاوره رایگان