دومینیکا پاسپورت

فرصت طلایی دریافت تابعیت دومینیکا با شرکت شریف تریپ

دومینیکا برای بهبود و توسعه بخش خزه دریایی آماده می‌شود.

پس از یک هفته آموزش‌های عملی در مورد تولید خزه دریایی و سنجش استراتژی‌های ارتقاء بخش خزه دریایی، دومینیکا آماده می‌شود تا مسئولیت بازار محلی خزه دریایی را بر عهده بگیرد.

از آنجایی که تقاضا برای خزه دریایی در سطح منطقه‌ای و بین المللی به رشد خود ادامه می‌دهد، این مرحله از پروژه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تضمین پایداری تولید و ایجاد زنجیره ارزش انعطاف پذیر برای خزه دریایی با موفقیت ایجاد می شود تا کشور را قادر به حرکت به سمت صادرات کند.

این هفته آموزش‌ها و جلسات برگزار شده در ماه مه تحت دو پروژه برنامه همکاری فنی فائو در زمینه توسعه پایدار زنجیره‌های ارزش انعطاف پذیر – اجرای طرح بازیابی کشاورزی-غذایی CARICOM COVID-19 و واکنش کشاورزی COVID-19 برای توسعه پایدار و رقابتی است.

 

در ماه‌های آینده، فعالیت‌ها بر تقویت پیوندهای بین بخش خصوصی، مانند پردازشگران و کشاورزان، برای ترویج مشارکت‌های بلندمدت که می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خزه دریایی و افزایش انعطاف‌پذیری و پایداری تولید خزه دریایی کمک کند، تمرکز خواهد کرد.

S H A R I F T R I P

مشاوره رایگان