phoneenvelopphone

Sports Division میزبانی مسابقات قهرمانی والیبال مدارس متوسطه را بر عهده گرفت.

    مسابقات قهرمانی والیبال بین مدارس متوسطه در دومینیکا از روز جمعه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد. این مسابقات به میزبانی Sports Division برگزار می‌شود و بنا بر اعلام Sports Division، برای شرکت در مسابقات قهرمانی والیبال ۱۰ مدرسه در بخش دختران ثبت نام کرده‌اند و ۹ مدرسه نیز در بخش پسران شرکت می‌کنند.