دومینیکا پاسپورت

فرصت طلایی دریافت تابعیت دومینیکا با شرکت شریف تریپ

وزارت گردشگری دومینیکا از برگزاری Kalinago Ementchira خبر داد.

با توجه به پیامی که اخیرا وزارت گردشگری دومینیکا در شبکه‌های مجازی منتشر کرده است، تنها یک قدم تا برگزاری The Kalinago Experience Pillar فاصله باقی است.

وزارتخانه گردشگری دومینیکا از چندین منطقه کالیناگو بازدید کرده است. این موارد شامل توقف در مکان‌هایی با اهمیت تاریخی و فرهنگی، کسب‌وکارهای کوچک حاضر در رویدادهای گردشگری، و Kalinago Barana Aute بود.

وزارت گردشگری جمهوری دومینیکا اعلام کرد که هدف اصلی این وزارتخانه، ثبت هر بخش از تماشای کالیناگو و ایجاد یک برنامه قابل اجرا برای رشد و ارتقای مکان‌ها، بهبود مشاغل کوچک گردشگری، بازاریابی و صادرات است.

S H A R I F T R I P

مشاوره رایگان