phoneenvelopphone

DA Sports Vybez برای مربیان ورزش مدارس دومینیکا دستورالعمل هایی را ارسال می‌کند.

    DA Sports Vybez و مسئول هماهنگ کننده آن ALBERT WANG TITRE اطلاعیه‌ای را خطاب به مربیان مدارس حاضر در مسابقات ورزشی میان مدرسه  منتشر کرد.

    در متن اطلاعیه آن‌ها اینطور آمده است: «مسابقاتی که ما برگزار می‌کنیم در سطح ملی هستند و همیشه انتظار داریم که دانش‌آموزان عملکرد خوبی را از خود نشان دهند؛ اما آیا ما نیز تمام توان خود را به کار می‌گیریم؟ ما بیشتر اوقات دیگران را مقصر می‌دانیم؛ انتظار داریم مدیر در بالاترین سطح خود عمل کند، اما همه چیز از کجا شروع می‌شود؟ ما باید این موضوع را از پایه و اساس تقویت کنیم.»