phoneenvelopphone
«سرزمین جدید: رویای کالیناگو»، یک فیلم گرانادایی درباره مردم بومی دومینیکا است که اخیرا جوایز بین‌المللی زیادی را کسب کرده است. از مهم‌ترین جوایز اهدا شده برای این فیلم می‌توان به جوایزی از جشنوارهای بین‌المللی فیلم کوتاه توکیو و جشنواره بین المللی فیلم رم اشاره کرد.
علاوه بر این، در جشنواره فیلم کوتاه موج نو مونیخ در آلمان و همچنین در 2023 ARFF Amsterdam//International Awards، جشنواره فیلم Lift-Off برلین و جشنواره فیلم Nouveaux Regards نیز توجه زیادی به فیلم «سرزمین جدید: رویای کالیناگو» شده است.
این فیلم ۳۵ دقیقه‌ای از سوی تماشاگران نیز مورد استقبال چشمگیری قرار گفته است و در شبکه‌های اجتماعی نقدهای مثبتی برای آن نوشته شده است.
به گفته تهیه کنندگان این فیلم، هدف از ساخت «سرزمین جدید: رویای کالیناگو» جلب نظر همگان به مبارزه کالیناگوها برای حفظ تاریخ و فرهنگ خود در دومینیکا بوده است، زمانی که در میان بلایای طبیعی، صنعتی شدن دومینیکا و تهاجم فرهنگی که موجودیت مردم را تهدید می‌کرد، همچنان از تاریخ و پیشینه خود دفاع می‌کردند.