phoneenvelopphone

وزارت ورزش دومینیکا سیاست‌های جدیدی برای توسعه استعداد ورزشکاران در پیش گرفت.

    اسکار جورج، وزیر فرهنگ، جوانان، ورزش و توسعه جامعه دومینیکا در مصاحبه با خبرنگاران گفت به زودی در حال توسعه یک سیاست ورزشی است که هدف آن کمک به ورزشکاران جوان برای توسعه استعدادهایشان است. وزیر ورزش و جوانان دومینیکا در ادامه افزود که با اجرایی شدن این سیاست، امکانات جدیدی در اختیار ورزشکاران در سراسر دومینیکا قرار می‌گیرد.

    اسکار جورج گفت: «ما در وزارت ورزش اقداماتی را برای توسعه سیاست‌های این حوزه انجام خواهیم داد. من ایمان دارم که پیش از من نیز مسئولان به دنبال اختصاص تسهیلات برای ورزشکاران بوده‌اند؛ موضوعی که ما باید واقعاً بر روی آن تمرکز کنیم. ما یک کارگروه داریم و من معتقدم که آنها به طور منظم بر روی این مسائل کار می‌کنند. این سیاست به بسیاری از مسائل مهم مانند اعطای مرخصی شغلی به بازیکنان برای شرکت در رویدادهای ورزشی، دریافت بیمه و تعدادی از زمینه های دیگر که برای توسعه ورزش بسیار مهم هستند اشاره دارد. بنابراین من به همراه همکارانم در وزارت ورزش برای اطمینان از اینکه تا پایان سال جاری می‌توانیم یک رویکرد جدید و کارآمد در ورزش دومینیکا داشته باشیم، به طور جدی و مستمر اجرایی شدن آن را پیگیری خواهیم کرد.»