phoneenvelopphone
timer1 دقیقه

      سران دولت های حوزه کارائیب (CARICOM)، بار دیگر در چهل و چهارمین نشست مداوم خود گرد هم آمدند و تأکید کردند که باید ابتکار عمل را برای رسیدگی به شرایط وخیم در هائیتی در دست بگیرند.

      وزیر امور خارجه، تجارت بین‌الملل، تجارت و انرژی دومینیکا، دکتر وینس هندرسون، در رابطه با جلسه اخیر CARICOM گفت که قرار است تمهیدات جدیدی برای گذر هائیتی از این شرایط سنجیده شود.

      هائیتی یکی از کشورهای عضو CARICOM است و بر اساس اساسنامه این انجمن، اعضا در قبال یکدیگر تعهدات اخلاقی و سیاسی دارند.