phoneenvelopphone

ملیسا اسکریت: «تمرکز اصلی ما بر روی بهبود صنعت کشاورزی در روسو است.»

timer1 دقیقه

   ملیسا اسکریت، نماینده پارلمانی حوزه مرکزی روسو و همسر نخست وزیر دومینیکا، از مردم این کشور خواسته است تا در مسیر رشد و توسعه صنعت کشاورزی او را همراهی کنند.

   نماینده پارلمانی حوزه مرکزی روسو همچنین بیان کرد که تمرکز فعلی آن‌ها بر روی تسهیل وضعیت کشاورزان دومینیکا است. به همین خاطر، به همراه تیمش بر روی ارتقای خدماتی مثل سیستم تهویه اختصاصی متمرکز است.

   اسکریت در ادامه در صحبت با کشاورزان دومینیکا گفت که به تازگی با چند کشاورز باتجربه صحبت کرده است و در مورد تاثیر استفاده از سیستم تهویه اختصاصی در سرعت رشد سیب زمینی با آن‌ها مشورت کرده است.

   مطالغه بیشتر : روسو پایتخت دومینیکا