phoneenvelopphone

نخست وزیر دومینیکا میزبان کنفرانس مطبوعاتی درباره موضوعات مهم ملی شد.

timer1 دقیقه

      نخست وزیر دومینیکا، روزولت اسکریت، میزبان کنفرانس مطبوعاتی شد. این همایش امروز (دوشنبه ۱۶ ژانویه )۲۰۲۳ در اتاق کنفرانس وزارت دارایی برگزار شد. همایشی که از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده بود. 

      در این کنفرانس در مورد موضوعات مختلفی بحث و گفتگو شد. نخست وزیر دومینیکا در مورد اقدامات جدید دولت دومینیکا خبرهای جدیدی را ارائه کرد. او همچنین در مورد مجموعه ای از اقدامات جدید که قرار است در زمان های آینده اجرا شوند صحبت کرد.