phoneenvelopphone

    با شروع ساخت طولانی‌ترین پروژه تله‌کابین جهان در دومینیکا، شایعات در مورد این پروژه آغاز شد. تعداد کمی از افرادی که به شدت تحت تأثیر اپوزیسیون هستند، در پلتفرم های مختلف از این پروژه انتقاد کرده‌اند. آن‌ها به بیان ایرادات غیر ضروری و بی اساس پرداخته‌اند؛  روایت‌های غیرمنطقی مختلفی مانند اینکه راه اندازی این پروژه به نفع کشور نخواهد بود، بلکه تهدیدی برای میراث جهانی یونسکو در پارک ملی مورن تروآ پیتونز خواهد بود و بسیاری موارد دیگر در سراسر کشور در تلاش برای بدنام کردن کشور و تمامیت آن در سراسر جهان منتشر می‌شوند.

    با این حال، قرار است تله کابین دومینیکا علیرغم شایعات مختلف کار خود را آغاز کند و به عنوان طولانی‌ترین پروژه تله کابین جهان، هیجان را در جزیره طبیعی به اوج خود برساند.