phoneenvelopphone

رهبر جدید اپوزیسیون دومینیکا متعهد شد تا با دولت این کشور همکاری کند.

timer1 دقیقه

      رهبر اپوزیسیون و نماینده مجلس دومینیکا در حوزه انتخابیه سالزبری، جسما پل ویکتور، به تازگی متعهد شده است تا در دوران تصدی خود با دولت دومینیکا همکاری کند. او در روز سه شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ در کاخ ایالتی در حضور رئیس جمهور دومینیکا، چارلز ساوارین، رسما سوگند یاد کرد. پل ویکتور اظهار داشت: «من امروز خیلی خوشحالم. این برای من یک لحظه در زندگی است و همچنین آرزو می کنم کاش مادرم اینجا بود. او اوایل سال ۲۰۲۲ از دنیا رفت. من می دانم  اگر امروز در اینجا حضور داشت بسیار به من افتخار می‌کرد، متأسفانه او اینجا نیست، اما من برای دستیابی به این جایگاه بسیار خوشحالم.» 

      پل ویکتور اولین رهبر زن اپوزیسیون پس از مرحوم اوژنیا چارلز است.