phoneenvelopphone

دو شرکت کننده تازه وارد به مرحله نیمه نهایی دومینیکا کالیپسو ۲۰۲۳ راه پیدا کردند.

 در میان ۲۰ شرکت کننده حاضر در مسابقه کالیپسو ۲۰۲۳، دو شرکت کننده تازه وارد به نام‌های (Joy (l و Trilla G حضور دارند که به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه پیدا کرده‌اند.

مرحله نیمه نهایی مسابقات کالیپسو ۲۰۲۳ در روز شنبه، ۴ فوریه برگزار می‌شود.