phoneenvelopphone

ملیسا اسکریت و لونا کوبیلاس، مدیر اجرایی AMEXCID با یکدیگر دیدار کردند

timer1 دقیقه
      ملیسا اسکریت، وزیر مسکن و شهرسازی دومینیکا، روز گذشته با دکتر لورا النا کاریلو کوبیلاس و هیئت او از آژانس مکزیک دیدار کرد. در جریان این نشست، دو طرف در مورد برنامه‌هایی که برای توسعه مسکن در دومینیکا و مکزیک در نظر دارند گفتگو کردند تا همکاری های بین المللی خود را توسعه دهند.

       

      دکتر لورا النا کاریلو کوبیلاس مدیر اجرایی AMEXCID است که در روز پنجشنبه 23 مارس به همراه تیمش وارد دومینیکا شده بود و در جلسات متعددی با رهبران دومینیکا از جمله روزولت اسکریت و میریام بلانچارد دیدار کرد.