phoneenvelopphone

درخواست دنیس چارلز از نهادهای خصوصی برای مشارکت در برگزاری کارناوال دومینیکا

    دنیس چارلز، وزیر گردشگری دومینیکا، از نهادهای بخش خصوصی خواست تا در برگزاری کارناوال دومینیکا با دولت مشارکت داشته باشند. او معتقد است با همکاری نهادهای مختلف دولتی و خصوصی، استانداردهای کارناوال دومینیکا از انتظارات فراتر می‌رود و جذابیت‌های آن دوچندان می‌شود.