phoneenvelopphone

حزب کارگر دومینیکا (PRSC) خواستار پیگیری جدی در مورد اجرای قانون اعتماد عمومی شد.

آخرین اخبار

آخرین اخبار

dominica

دومینیکا

پاسپورت

مشاهده بیشتر

پر طرف دارترین اخبار

    رامون روگلیو گنائو، سناتور لا وگا و معاون اول PRSC، اطمینان داد قانون اعتماد عمومی شامل معاملات و ثبت قراردادها نیز می‌شود. معاون اول حزب کارگر دومینیکا در همین رابطه گفت: «در دنیای اقتصاد امروز، صرف هزینه برای به دست آوردن اعتماد عمومی برای حفظ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری‌های خارجی، حفظ ثبات و مهم‌تر از همه توسعه مداوم ​​در سراسر کشور موضوعی ضروری است. بنابراین مخالفت با آن امری غیرمنطقی است.» او همچنین اضافه کرد: «هر کسی که تجربه حکمرانی و یا آرزوی دستیابی به آن را دارد، باید عملکرد او شفاف و روشن باشد. چرا که اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه حاکمیت است.»

    به عقیده سناتور لا وگا رد این قانون یک عوام فریبی محض است.