phoneenvelopphone

خواننده محبوب دومینیکایی برای تبلیغ پلتفرم گردشگری پایدار در دومینیکا انتخاب شد.

    صنعت گردشگری یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد دومینیکا است و از گذشته مورد توجه دولتمردان این کشور بوده است. در همین راستا،  وزیر گردشگری دومینیکا، دنیس چارلز، گفت که از این پس قرار است خواننده محبوب دومینیکایی، اوسیناچی اگبو معروف به سیناچ، در رشد پلتفرم گردشگری پایدار سهم به‌سزایی داشته باشد.

    سیناچ توسط دولت دومینیکا به عنوان سفیر جهانی این کشور منصوب شده است تا از شهرت خود در راستای جذب گردشگران به بازدید از دومینیکا استفاده کند.