phoneenvelopphone

    ویژه برنامه روز Bouyon به میزبانی رادیو DBS برگزار شد. 

    Bouyon یکی از محبوب‌ترین سبک های موسیقی در دومینیکا است که دولت دومینیکا به منظور ترویج و برجسته کردن موسیقی Bouyon در این کشور این مناسبت را تعیین کرده است.

    از آغاز فعالیت رادیو DBS، پاسداشت روز Bouyon بخش ثابت برنامه‌ها بوده است و در معرفی موسیقی به نسل‌های جدید سهم به‌سزایی داشته است.

    جیمز رادنی، مسئول مارکتینگ رادیو DBS، در حین سخنرانی اخیر خود در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «همه ما در دو سال گذشته درگیر بیماری کرونا بودیم، بنابراین نتوانستیم مراسمی را برای بزرگداشت روز Bouyon برگزار کنیم. اکنون در سال 2023 اینجا هستیم و می‌خواهیم با بزرگداشت این روز مهم در 14 فوریه دوباره با قدرت شروع کنیم .»