phoneenvelopphone

برپایی یک پیک نیک خانوادگی به میزبانی فلنا ونهام با اهالی بورن (Bourne)

    فلنا ونهام (Fenella Wenham)، نماینده پارلمانی حوزه انتخابیه پورتسموث، میزبان رویدادی با موضوع «زمانی برای پیک نیک خانوادگی» است. این رویداد قرار است به منظور تعامل با خانواده های بورن (Bourne) در روز یکشنبه، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ در کشور دومینیکا برگزار شود.