phoneenvelopphone

استقبال پرشور مردم دومینیکا از مسابقات نیمه نهایی در کالیپسو

  ۹ نفر از ۲۰ شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات کالیپسو راه پیدا کردند. جمعیت زیادی شنبه شب در محوطه پارک ویندزور جمع شدند تا شاهد نمایش این ۹ شرکت کننده باشند. اسامی شرکت کنندگان عبارت است از

  • Dice
  • Tasha P
  • Bobb 
  • Daddy Chess
  • Black Diamond
  • Trilla G
  • Shanice
  • The Healer
  • Mighty D

  مسابقه فینال در چه زمانی برگزار می‌شود؟

  دیدار فینال قرار است در روز شنبه ۱۸ فوریه برگزار شود.