phoneenvelopphone

به گزارش خبرگزاری‌های دومینیکا، قرار است انجمن خدمات قایق بادبانی پورتسموث (PAYS) با همکاری وزارت گردشگری این کشور میزبان «جشنواره قایق‌رانی PAYS Dominica» باشد.

جشنواره قایق‌رانی دومینیکا از ۱۹ تا ۲۶ مارس ۲۰۲۳ و با موضوع «جشن قایق سواری در جوامع ما» برگزار می‌شود. این رویداد نیز مانند سایر رویدادهای فرهنگی دومینیکا، بیانگر سنت‌ها و آداب و رسوم مردم دومینیکا به مردم جهان است.