phoneenvelopphone

  با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی مسابقه Miss Teen Dominica 2023 ، شرکت کنندگان این رویداد آخرین اجرای خود را انجام می‌دهند.

  اسامی شرکت کنندگان به شرح زیر است:

  شرکت کننده شماره ۱: Mia Williams

  شرکت کننده شماره ۲: Shian Sylvester از مدرسه Dominica Grammar

  شرکت کننده شماره ۳: Jharrissia Gage از مدرسه Convent

  شرکت کننده شماره ۴: Kenisha Antoine از مدرسه  Castle Bruce

  شرکت کننده شماره ۵: Shervez Seaman از مدرسه Portsmouth