phoneenvelopphone

    وزیر گردشگری دومینیکا (دنیز چارلز)، از محل پروژه توسعه باند فرودگاه داگلاس چارلز بازدید انجام داد. او از پیشرفت‌های انجام شده در این فرودگاه تاکنون، رضایت نشان داد و اعلام کرد که با اشتیاق منتظر اتمام این پروژه تا اکتبر سال جاری است.

     در حال حاضر، توسعه باند فرودگاه داگلاس چارلز یکی از پروژه‌های برجسته دومینیکا محسوب می‌شود. این باند در حال گسترش به طول ۱۸۵ متر است و به پارکینگ و شیاربندی مدرن برای افزایش ایمنی در روزهای بارانی، مجهز شده است تا از حوادث ناشی از بارندگی پیشگیری شود.

    نخست‌وزیر دومینیکا، دکتر روزولت اسکریت، نیز تاکید کرد که این باند به سمت غرب توسعه خواهد یافت و امکان برخاست هواپیماها را به طول ۱۹۳۶ متر از باند ۰۹ (انتهای کوه) از ۱۷۵۶ متر، فراهم خواهد آورد. همچنین، این توسعه، فاصله فرود هواپیما در باند ۲۷ (انتهای دریا) را به طول ۱۸۰۸ متر افزایش خواهد داد.