چرا شریف تریپ را انتخاب کنیم؟

شریف تریپ در سال 1395 فعالیت خود را به صورت رسمی در راستای مشاوره در اخذ شهروندی و پاسپورت دومینیکا آغاز و تا به امروز ۳۲۰ پرونده موفق را در کارنامه خود ثبت کرده است . همچنین در سال 1400 توانست با تاسیس آژانس مسافرتی در زمینه گردشگری فعالیت خود را گسترش دهد. شریف تریپ خدمات خود را در زمینه گردشگری، خدمات پرواز، اخذ ویزا ، اقامت و دریافت شهروندی دوم، به مشتریان ارائه میدهد. در سال ۱۴۰۱ شریف تریپ  با تاسیس شرکت شریف گلوبال در امارات و  دریافت مجوز از دولت دومینیکا به عنوان نماینده رسمی دولت دومینیکا فعالیت خود را گسترش داده است.

سفر به بیش از ۱۴۰ کشور دنیا بدون ویزا با اخذ پاسپورت دومینیکا

با پاسپورت دومینیکا آشنا شوید :

تیم شریف تریپ

۳۲۰ پرونده موفق

فهرست